Анкетни карти


Анкетни карти

    Желаещите да вземат индивидуално участие в конкурса китаристи трябва да попълнят Анкетна карта за индивидуално участие on-line.

    Желаещите да вземат участие в конкурса формации трябва да попълнят Анкетна карта за групово участие on-line.

    Краен срок за изпращане на анкетните карти за участие в конкурса е 20 март 2018 г.